2016 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu

Anasayfa / Haberler / 2016 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu

2016 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu
2016 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu

2016 Yılı içerisinde;

-Yapı Ruhsatı 986 adet

– Yapı Kullanma İzin Belgesi 734 adet

– Gelen Evrak 10059 adet

– Giden Evrak 10005 adet

– Çizilen İmar Durumu Belgesi 650 adet

.Ürkmez Doğanbey mevkii 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları onaylatıldı. Plana yapılan itirazlar Meclisçe değerlendirildi ve düzeltmeler yapılmaya başlandı.

-Ürkmez – Doğanbey mevkii Termal Turizm Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylatıldı. Plana yapılan itirazlar meclisçe değerlendirildi ve düzeltmeler yapılmaya başlandı.

-Doğanbey köyü yerleşik alanı 1/1000 ölçekli  imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylatıldı.

-Ürkmez Yat Limanı ve Doğanbey-Payamlı Balıkçı Barınağı projeleri takip edildi.

-Doğanbey-Ürkmez yöresi imar uygulamaları işi için ihaleye çıkılıp, iş AND Haritaya teslim edildi.

-Doğu akarca 1/1000 ölçekli revizyon imar planı Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

-Sığacık- Hıdırlık Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesine teslim edildi. Ancak işlem henüz tamamlanmadı.

-Sığacık Mahallesi 89 ada da imar uygulaması yapıldı.

-Sığacık Mahallesi Sığacık caddesinin genişletilebilmesi için imar planlarına esas kurumlardan görüş alınmaya başlandı.

-Seferihisar merkez uygulama imar planlarında yaşanan problemleri gidermek için revizyon yapılmaya başlandı.

-Tüm yeni yapılacak olan inşaatlarda kot ve su basman kontrolleri yapılmaya başlandı.

-Düzce ve Turabiye Mahallelerinde 2. Etap ve 3. Etap imar planları onaylatıldı ve imar uygulamalarına başlandı.Plana yapılan itirazlar meclisçe değerlendirildi ve düzeltmeler yapılmaya başlandı.

-Belediyemiz etrafına plan değişikliği yapılarak otopark alanı oluşturuldu ve elde edilen belediyemiz adına kayıtlı 3213 ada 1 parselde Büyükşehir Belediyesince Otopark yapılması için aplikasyon, kot krokisi, plankote, imar plan örneği vb diğer belgeler Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

-Akarca Plaj futbolu için Büyükşehir Belediyesine bilgi verildi.

-Vatandaş bilgi taleplerine sasan@seferihisar.bel.tr adresinden cevap verildi.

-Tarım arazisi olup ta yerleşim yerlerine yakın olan tarlaların imara açılması talebi üzerine kurumlardan görüş toplandı.

-Doğanbey 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının yürütmesi durdurulduğu için tekrar Kurumlardan 1/25000 plan yapım işi için görüş toplandı.

-Çevre ve Şehirçilik Bakanlığınca onaylanan 100.000 ölçekli çevre düzeni planına itiraz edildi. Henüz itirazlarımız değerlendirilmedi. Ayrıca vatandaş talebi üzerine 100.000 ölçekli çevre düzeni planında 12 adet bölgede değişiklik yapılmak istendiği için Kurumlara görüş soruldu. Toplanan görüşler Serbest şehir plancısı Gökhan Süleyman ÖZOK’a teslim edildi.

-2016 yılı ve diğer yıllarda özveriyle çalışmaya devam edilecektir.

-Estetik kurul  faaliyetlerine devam etmektedir.

-Pazar yerinde yapılan belediyeye ait dükkanların elektrik denetimi tarafımızca yapılmış, ihale sürecinde elektriğe ait yaklaşık maliyetleri ve hak edişleri yapılmış yapı ruhsatı ve yapı kullanım düzenlenmiş ve son aşamada  elektrik aboneliği yapılmıştır.

-Seferihisar Eski kültür merkezinin İller Bankasıyla temas sürecinde aktif olarak 2016 yılında başlamış ve tarafımızca halen yürütülmektedir.

-Doğanbey de yapılması planlanan sahil düzenlemesi için direk yerlerine bakıldı ve hesabı yapıldı.

-Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan pekmez atölyesinin yaklaşık maliyet, ihale süreci yürütüldü, elektrik abonelik işlemi devam etmektedir.

-Enerji kooperatif kurulum aşamasında aktif olarak görev alındı ve halen işleri yürütülmektedir.

-Park ve bahçeler müdürlüğüyle koordinasyonlu olarak 2 adet Doğanbey 1 adet Camikebir Mahallesi ve 1 adet Tepecik olmak üzere elektrik park projeleri çizilmiş ve abonelikleri yapılmıştır.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüde  ait Projeler incelenmiş, Yapı Ruhsatı düzenlenmiş , gerekli yerlere araziye gidilmiş, kaçak olan yerlerde tutanak düzenlenmiş,yapı kullanım izni düzenlenmiştir.

-Çocuk Belediyesine ait yeni yapılması planlanan yerde yaklaşık maliyet incelenmiştir.

-Estetik kurulla alakalı baca tasarımı büfe tasarım koordinasyonu sağlanmıştır.

-Asansörler dosyaları incelenmiş ve yerinde kontrolleri yapılmıştır.

-Yaratıcı yazarlık merkezi için tadilat projesi çizilmesi koodinasyon sağlanmış yapı kullanım izni düzenlenmiştir.

 

            Bilgilerinize arz ederim.