2016 Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet raporu

Anasayfa / Haberler / 2016 Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet raporu

2016 Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet raporu
2016 Yılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet raporu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve

uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Seferihisar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin

görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Faaliyet raporunun devamı için tıklayınız