3 Kez İptal Edilen ÇED’i Danıştay da Onadı. Seferihisar ve Yarımada’nın Çevre Zaferi

Anasayfa / Haberler / 3 Kez İptal Edilen ÇED’i Danıştay da Onadı. Seferihisar ve Yarımada’nın Çevre Zaferi

3 Kez İptal Edilen ÇED’i Danıştay da Onadı. Seferihisar ve Yarımada’nın Çevre Zaferi
3 Kez İptal Edilen ÇED’i Danıştay da Onadı. Seferihisar ve Yarımada’nın Çevre Zaferi

Sığacık Koyu’nda yapılması planlanan orkinos tesisi için 3 kez verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, İzmir 1 İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar, Danıştay 14. Dairesi’nce de onanarak kesinleşmiş oldu. İzmir 1. İdare Mahkemesi de, kapasite arttırarak Çeşme’den Sığacık’a taşınmak için proje hazırlayan bir diğer şirkete verilen ÇED olumlu kararını, iptal etti. Yarımadayı sevindiren mahkeme kararlarını değerlendiren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sığacık Körfezi için ardı ardına verilen iptal kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek buradaki kafeslerin biran önce kaldırılmasını ve  tesislerin sökülerek koydan çıkarılmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bir şirketin başvurusu üzerine 2010 yılında Seferihisar ilçesi Sığacık Koyu’nda orkinos yetiştirilmesi için ÇED olumlu kararı verdi.  Çevreciler tarafından dava açılması üzerine, İzmir 4. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını iptal etti.  Ardından bir kez daha proje dosyası hazırlayan şirket, aynı alan için ikinci kez ÇED olumlu kararı aldı. Bu karar da  İzmir 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Ancak süreç bununla da bitmedi. Yeni bir başvuru dosyası hazırlayan şirket, orkinos yetiştiriciliği için aynı bölgede üçüncü kez ÇED olumlu kararı aldı. Çevreciler ile şirket arasındaki orkinos düellosu, İzmir 1. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, çevrecileri haklı bularak ÇED olumlu kararını iptal etti. Ancak şirketin itirazı üzerine dosya Danıştay’a gitti. Danıştay, eksik inceleme yapıldığını belirterek kararı bozdu.  Bunun üzerine 1. İdare Mahkemesi 2017 yılının Ocak ayında bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan bilirkişi incelemesinin ardından mahkeme bir kez daha iptal kararı verdi. ÇED olumlu kararının iptali, Danıştay 14. Dairesi tarafından da onanarak, kesinleştirilmiş oldu. Yarımada için bir diğer önemli karar da İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden çıktı.

KAPASİTE ARTTIRIMI TALEBİNE RET

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır koyunda faaliyet gösteren bir şirket, ‘Çipura –Levrek Yetiştiriciliği Tür ilavesi, Kapasite ve Alan Artışı’ projesi için ÇED başvurusunda bulundu. Balık çiftliğinin Sığacık’a taşınarak kapasitesini arttırma talebi, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden döndü. Mahkemenin gerekçeli kararı şu şekilde: “Sığacık Körfezi’nde kurulmak istenen, balık çiftliklerinin körfez ekosistemine olan etkilerinin, uzun dönemli izlenme verilerinin bulunmadığı, mevcut verilerin balık çiftliklerinin çevresel etkilerinin, tam olarak değerlendirilmesine imkan vermediği, projenin uygulanmak istendiği deniz alanının , çevresel, deniz tabanı ve akıntı sistemi ve benzeri özellikleriyle ilgili yeterli bilgi üretilmeden mevcut tesislerin kapasite artırımlarının uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.”

“YARGI KARARINI UYGULAYIN”

Yarımada için mahkemelerden gelen iptal kararlarının ardından açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, artık kanunen en üst seviyede haklılıklarını ispatladığını söyledi. Soyer, “Bu projelere neden karşı çıktığımızı hep anlattık. Sığacık Körfezi’nin bu tür tesislere uygun olmadığını söyledik ve 2010 yılından beri açtığımız davaların tamamını kazandık. Bilirkişi raporları, dava sonuçları gösteriyor ki Sığacık Körfezi orkinos balık yetiştirme tesisi için uygun değil. Mahkeme kararlarının uygulanması yasal bir zorunluluktur” dedi. Yüzlerce imza topladıklarını hatırlatan Soyer, bu imzalı dilekçeleri İzmir Valiliği’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne 16 Mart’ta teslim ettiklerini belirtti.  Tesislerin 9 yıldır koyda faaliyetlerini sürdürdüklerini ve buralara yeterince zarar verdiklerini söyleyen Soyer, 30 günlük yasal sürenin dahi beklenmeksizin tesislerin sökülmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Soyer, “Danıştay’ın ardından gidilecek, başvurulacak başka yer kalmadı. Gerekçeler bir bütün olarak ele alındığında, Sığacık Körfezindeki ardı ardına verilen iptal kararları uygulanması daha da önem kazanıyor. Buradaki kafesler kaldırılarak tesisler sökülmeli ve koydan çıkarılmalıdır. Balık çiftlikleri yapılacaksa Sığacık gibi kapalı bir körfeze değil açık denizlere yapılmalı. Belediye olarak, Yarımada halkı, Seferihisarlılar, sivil toplum kuruluşları, yazarlar hep birlikte mücadele ettik ve başardık. Davayı açtığımız ilk gün söylediğimiz gibi, bu denizleri atalarımızdan tertemiz aldık, gelecek nesillere daha temiz bırakacağız” dedi. Tesisin Sığacık’a taşınmaması için mücadele eden Urla ve Seferihisar’lılar,  mevcut orkinos ve balık çiftliklerinin de koydan çıkarılmasını bekliyor.