Açık İhale İlanları

 

İhale AçıklamasıTarihiİndirKazanan
Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre 37-43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.05.04.2017 DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi CamikebirMahallesi 52/1 Sokak No.12/J adresinde bulunan 20.02 m2 yüzölçümlü dükkan vasfındaki taşınmaz2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.29.03.2017DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi CamikebirMahallesi 52/1 Sokak No.12/1I adresinde bulunan 20.02 m2 yüzölçümlü dükkan vasfındaki taşınmaz2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.29.03.2017DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi CamikebirMahallesi 52/1 Sokak No.12/1H adresinde bulunan 20.02 m2 yüzölçümlü dükkan vasfındaki taşınmaz2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.29.03.2017DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, Seferihisar İlçesi CamikebirMahallesi 52/1 Sokak No.12/1F adresinde bulunan 20.02 m2 yüzölçümlü dükkan vasfındaki taşınmaz2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.29.03.2017DOSYAYI İNDİR
İzmir İli, İlçemiz Tepecik Mahallesi 108 Sokak No:9 adresinde ve tapunun 407 ada 1 parselde kayıtlı 45,45 m2 yüzölçümlü kahvehane ve 90 m2 açık alan nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiralanacaktır.29.03.2017DOSYAYI İNDİR