Menü
Açık İhale İlanları

 

İhale AçıklamasıTarihiİndirKazanan
İlçemiz Atatürk Mahallesi 5673 Sokak No:29/A adresinde bulunan 30.00 m² yüzölçümlü
(dükkan-market) taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık
Teklif Usulü Artırma) kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
26.06.2019DOSYAYI İNDİR
Gölcük Mahallesi 108 ada 29 parselde kayıtlı 552.08 m2 ‘lik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Arazisi olarak planlı olan arazi, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile üç (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.12.06.2019DOSYAYI İNDİR
Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.23.05.2019DOSYAYI İNDİR