Menü
Açık İhale İlanları

 

İhale AçıklamasıTarihiİndirKazanan
07.04.2021 Çarşamba günü saat :11. 00 de gerçekleştirilecek olan "Seferihisar İlçe Sınırları
İçerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve
Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilecektir.
07.04.2021DOSYAYI İNDİR
- İlçemiz Doğanbey Mahallesi 438 ada 2 No.lu parselde kayıtlı 573,25 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmaz ile Payamlı Mahallesi 246 ada 3 No.lu parselde kayıtlı 850,44 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü-Artırma ile satılacaktır.
31.03.2021DOSYAYI İNDİR DOSYAYI İNDİR
10/06/2021 Çarşamba günü saat :11 de gerçekleştirilecek olan "Seferihisar İlçe
Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı
Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilecektir.
10.03.2021DOSYAYI İNDİR
Mülkiyeti Belediyemize ait ;
İzmir İli, Seferihisar İlçesi Çamtepe Mahallesi Çamtepe Köy Yolu Kümeevleri No: 29 adresinde 123 ada 64 No.lu parsel üzerinde bulunan 16 m2 yüzölçümlü "Dükkan" nitelikli işyeri, ve İzmir İli, Seferihisar İlçesi Çamtepe Mahallesi Çamtepe Köy Yolu Kümeevleri No: 27 adresinde
123 ada 64 No.lu parsel üzerinde bulunan 70 m2 yüzölçümlü "Kahvehane" nitelikli işyeri, 2886 sayılı İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü-Artırma ile 3 (üç) yıl süreli
kiraya verilecektir.
10.02.2021DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR