BAŞKANLIK

Anasayfa / Haberler / BAŞKANLIK

BAŞKANLIK
BAŞKANLIK

Görev tanımı ve amacı:

– Başkanlık Makamı'nın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Belediye Başkanı’nın mevcut yükünü hafifletmek Özel Kalem Biriminin görev ve yetkileri dahilindedir.
– Başkanlık Makamı'nın emir ve direktiflerini Müdürlüklere ulaştırmak, takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak görevleri kapsamındadır.
– Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etme görevi Özel Kalem Biriminin önemli görevleri arasındadır.

Birime İlişkin Bilgiler

Birimimiz direkt Başkanlık Makamına bağlı olup kendi içinde birimlere sahip değildir. Başkanlık Makamı, yerel yönetim birimleri ve vatandaşlar arasındaki bilgi paylaşımının koordinasyonu noktasında sekretarya görevinide yapmaktadır.

BELEDİYE BAŞKANI
ÖZEL KALEM /SEKRETERYA

2. Sunulan Hizmetler

– Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
– Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

– Başkanın haftalık ve günlük çalışma programının düzenlenmesi.
– Randevuların ayarlanması ve görüşme trafiğinin düzenlenmesi.
– Başkanlık adına yapılan toplantıların düzenlenmesi .
– Başkanın katılacağı yurt içi ve yurt dışı programlar ve organizasyonlar ayarlanması.
– Başkan adına gelen yazıların ve davetlerin makama sunulması.
– Başkanlığı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması.
– Başkanlık makamından çıkması gereken yazışmaların hazırlanması ve yayınlanması.
– Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların ve şikâyetlerin ilgili birimlere  yönlendirilip takibinin yapılması.
– Başkanın katıldığı mahalle toplantısı, birim, müdürlük toplantısı, halk günü v.b.toplantılara katılarak gerekli notların alınması ve yapılacak işlerin takip edilmesi.
– Ulusal düzeydeki önemli gün ve haftaların gündeme alınarak programlardan Başkanlık makamının haberdar edilmesi.

 

 

 

 


 

Özel Kalem Sorumlusu

Melek UYGUR

 

 

Karşılama Görevlisi

Levent YARDIMCI

 


 

Sekreter

Nur ÖZGÜL

 

 

 

 

 

 

 

Başkan Şöförü

Hüseyin SEZER