Çevre Seferberliği

Anasayfa / Haberler / Çevre Seferberliği

Çevre Seferberliği
Çevre Seferberliği

Çevre Seferberliği ile “Geleceğin Türkiye’si” Seferihisar’da kültürüne ve doğasına saygılı bir Seferihisar planı çıkartılacak. Bu proje ile Seferihisar ilçesinin küresel ısınma etkileri altında kentin göreceği uzun ve kısa vadeli değişim projeksiyonlarının çıkartılması ve kent ile ilgili alınması muhtemel önlemlerin belirlenmesine dair bir eylem planı çalışması gerçekleştirilecek.

Muhtemel eylem planları çerçevesinde geri dönüşüm stratejik planının çıkarılması, eko verimlilik, karbondioksit (CO2) emisyonunun azaltılması, yeşil satın alma yöntemleri, LEED/Breed sertifikalı binaların çalışılması gibi multidisipliner yapıda bir çalışma olacak. Çalışmanın ekoverimlilik eylem planı kısmı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” çerçevesinde başladı. Sürdürülebilir enerji ve ekoverimlilik eylem planlarının çıktıları ile iklim değişikliği eylem planına geçilecek. İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde geri dönüşüm stratejik planı da çıkartılarak Seferihisar ilçesinde atıkların ayrıştırılarak ve geri dönüşümünün sağlanarak yeniden doğaya kazandırılması gerçekleştirilecek.