Duyurular

Anasayfa / Haberler / Duyurular

Duyurular

 

AÇIKLAMATARİHDOSYA İNDİR
Belediyemiz Meclisimizin 04.10.2023 tarihli ve 97 sayılı kararı ile uygun görülerek, İlçemiz Düzce Mahallesi 286 ada 2 parselde "Ticaret Alanı" belirlenmesine yönelik Bakanlığın UİP-351049448 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2024 tarihli ve 04.143 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.02.05.2024
02.05.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi, 476, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 494, 495, 497, 498, 499, 508, 509, 510, 696, 697, 705, 936, 937, 938, 1040, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1111, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1670, 1671, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2648, 3360, 3361, 4123, 4124, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4858, 5249 ve 5322 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen 99 no.lu parselasyon planına askı aşamasında yapılan itirazlar Belediyemiz Encümeni'nin 29.11.2023 tarih ve 1775 sayılı Kararı ile kısmen kabul kısmen red edilmiştir. Kabul edilen itirazlar doğrultusunda tekrar düzenlenen parselasyon planı, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/03/2024 tarih ve 198 sayılı kararı ile onanmıştır. Söz konusu imar planı uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre ilan edilmesi gerekmektedir. İmar planı uygulamasının 02.05.2024 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre askıya çıkarılmıştır.02.05.2024
31.05.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Doğanbey Mahallesi, 175 ada 1, 2 ve 3 no.lu parseller, 307 no.lu parsel, 449 (kısmen), 462 (kısmen), 463 (kısmen), 465, 468 (kısmen), 471 (kısmen), 481 (kısmen), 488 (kısmen), 504 (kısmen), 506, 507 (kısmen), 509, 511 (kısmen), 513, 516, 517, 518, 519 (kısmen), 520 (kısmen), 522 (kısmen), 523 (kısmen), 524 (kısmen), 1493, 1494, 1495 (kısmen), 1496 (kısmen), 1497 (kısmen), 1677, 2326 (kısmen), 3578 (kısmen), 4605 (kısmen), 4606 (kısmen), 4608 (kısmen), 4609, 5244, 5245, 5247, 5248, 5249 (kısmen), 5321 (kısmen), no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen 98 no.lu parselasyon planına askı aşamasında yapılan itirazlar Belediyemiz Encümeni'nin 22.11.2023 tarih ve 1750 sayılı Kararı ile kısmen kabul kısmen red edilmiştir. Kabul edilen itirazlar doğrultusunda tekrar düzenlenen parselasyon planı, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/03/2024 tarih ve 212 sayılı kararı ile onanmıştır. Söz konusu imar planı uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre ilan edilmesi gerekmektedir. İmar planı uygulamasının 02.05.2024 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre ile askıya çıkarılmıştır.02.05.2024
31.05.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Tepecik Mahallesi, 4220 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu parseller, 4221 ada 2, 3, 4 no.lu parseller ve 4228 ada 1 ve 2 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Belediyemiz Encümeninin 07/02/2024 tarih ve 04-179 sayılı kararı ile onaylanan 73 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/03/2024 tarih ve 04-202 sayılı kararı ile onanmıştır. Söz konusu imar planı uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre ilan edilmesi gerekmektedir. İmar planı uygulamasının 02.05.2024 tarihi itibari ile 30 gün (1 ay) süre askıya çıkarılmıştır.02.05.2024
31.05.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Tepecik Mahallesi, 405 ada 51(kısmen) ve 52(kısmen) no.lu parseller 411 ada 75(kısmen), 76(kısmen), 80, 81(kısmen), 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131(kısmen), 132(kısmen), 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146(kısmen), 148(kısmen), 149(kısmen), 150(kısmen), 151(kısmen), 152(kısmen), 153(kısmen), 154(kısmen), 157, 158, 159 ve 168(kısmen) no.lu parseller, 413 ada 7(kısmen) no.lu parsel, 793 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu parseller, 794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu parseller, 892 ada 3 ve 4 no.lu parseller, 893 ada 5(kısmen) ve 6(kısmen) no.lu parseller, 4100 ada 89(kısmen) ve 90(kısmen) no.lu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan, Belediyemiz Encümeni'nin 22/11/2023 tarih 1770 sayılı kararı ile onaylanan 102 no.lu parselasyon planı uygulaması ve dağıtım cetveli, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 29/02/2024 tarih ve 96772592.110.04.114 sayılı kararı ile onaylanmıştır.18.03.2024
16.04.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2023 tarihli ve 05.460 sayılı kararı ile uygun bulunarak 03.05.2023 tarihinde Başkanlık Makamınca onaylanan ve 11.05.2023-11.06.2023 tarihleri arsında Belediyemizde askıya çıkarılan, Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1.Derece ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin 1.Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine, ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Belediyemiz Meclisinin 02.08.2023 tarihli ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunanlara ilişkin hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih, 05.880 sayılı kararı ile kısmen red kısmen uygun, Belediyemiz Meclisinin 02.08.2023 tarihli ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunanlara ilişkin hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2023 tarih, 05.878 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.26.02.2024
26.03.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; Sığacık Mahallesi L17C-01C, L17C0-6B nolu paftalarında yer alan yaklaşık 3,9
ha lık alanda hazırlatılan Bakanlığın NİP-351042654 işlem numaralı Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile aynı yazı ile iletilen Belediyemiz Meclisinin, 23.11.2023 tarihli ve 106 sayılı
kararı ile uygun görülen, İlçemiz Sığacık Mahallesi, L17C-01C-4C, L17C-01C-3D nolu paftalarda Bakanlığın UİP351042713 işlem numaralı Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2023 gün, 05.1350 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
29.01.2024
27.02.2024
DOSYAYI İNDİR
Belediye Meclisimizin 07.03.2023 tarih ve 38 sayılı kararı ile
kabul edilen, İlçemiz Çolakibrahim Mahallesi 3301 ada 70 parselin "Öğrenci Yurdu" olarak kullanılmak üzere "Taks:0.30 Kaks:1.20 yapılaşma koşullu Sosyal Tesis Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2023 gün, 05.1121 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
27.12.2023
25.01.2024
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Çolakibrahim Mahallesi, 3301 ada 38 ve 39 no.lu parseller ve Düzce Mahallesi 195 ada 17 no.lu parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Belediyemiz Encümeninin 19.04.2023 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 94 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.07.2023 tarih ve 01.813 sayılı kararı ile onanmıştır. 05.12.2023
03.01.2024
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
"İlçemiz Atatürk Mahallesi 5636 ada 7, 9, 10 ila 58, 62 ila 80, 84 ila 92, 94,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, ila 130 ve 132 no.lu parseller, 5637 ada 1 ve 2 no.lu parseller, 5638 ada 1 ila 6 no.lu parseller, 5639 ada 1 no.lu parsel, 5640 ada 1 ila 11 no.lu parseller, 5641 ada 1 ila 18 no.lu parseller, 5642 ada 1 ve 2 no.lu parseller, 5643 ada 1 ila 6 no.lu parseller, 5644 ada 1 ila 4 no.lu parseller, 5645 ada 1 ila 13, 34 ila 59 no.lu parseller, 5646 ada 1 no.lu parsel, 5647 ada 1 no.lu parsel, 5648 ada 1 no.lu parsel, 5649 ada 1 no.lu parsel, 5653 ada 10 no.lu parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Belediyemiz Encümeninin 18/10/2023 tarih, 1638 sayılı kararı ile onaylanan 93 no.lu parselasyon planı dağıtım cetveli, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/11/2023 tarih ve 96772592.302.03-01.1217 sayılı kararı ile onanmıştır. 29.11.2023
28.12.2023
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; Belediye Meclisimizin 07.02.2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen, İlçemiz Camikebir Mahallesinde Park Alanında yer alan 4.00 x 4.00 metre ebatlarındaki regülatör alanının kaldırılarak 20 metre doğusunda bulunan Park Alanı'nda 4.26 x 3.79 metre ebatlarında belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-35574805 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2023 gün, 05.941 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.22.11.2023
21.12.2023
DOSYAYI İNDİR
Belediyemize iletilen; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarihli 05.0953 sayılı kararı ile uygun bulunarak 18.10.2022 tarihinde onaylanan Sığacık ve Batı Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesine ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Belediyemiz Meclisinin 11.01.2023 tarihli 22530694/105.04-16 sayılı kararı ile uygun bulunanlara yönelik hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2023 tarihli 05.547 sayılı kararı ile değişiklikle onanarak Belediyemizce 15.06.2023- 14.07.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, ilan askı süresinde yapılan itirazlardan Belediyemiz Meclisinin 02.08.2023 tarihli ve 22530694/105.04-82 sayılı kararı ile uygun bulunanlara yönelik hazırlanan Bakanlığın UİP-351032990 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2023 tarihli ve 05.1018 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.14.11.2023
13.12.2023
DOSYAYI İNDİR
DOSYAYI İNDİR