Kadın Danışma Merkezi

Anasayfa / Haberler / Kadın Danışma Merkezi

Kadın Danışma Merkezi

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ

Dünyanın temel sorunlarından biri cinsler arası eşitsizliktir. Bu eşitsizliğin ülkeden ülkeye farklı boyutları, çeşitleri ve sonuçları vardır. Dünyanın her yerinde ve ülkemizde özellikle ‘kadın odaklı’ olumlu gelişmeler yaşanmakla birlikte eşitsizlik sorunu ortadan tamamen kalkmamıştır.

Henüz yeterli derecede iyileştirme bile sağlanamamıştır.Bugün Türkiye’de her on kadından dördü aile içi şiddete maruz kalmaktadır.

Kadına yönelik bu şiddet gittikçe artmakta, karmaşıklaşmaktadır. Kadına yönelik şiddet hemen hemen her toplum kesiminde yaşanan, dar bir çevreyi ya da  geniş kitleleri etkileyen ve acil önlemler alınması gereken bir insan hakları ve halk sağlığı sorunudur. Sonu ölümlere varan, kadınların toplumsal yaşam içinde doğal haklarını gasp eden, yasal, sosyal, politik ve ekonomik eşitliklerini engelleyen, kadınları kısıtlayan bu şiddet döngüsü tüm boyutlarıyla toplumu ilgilendiren kamusal bir sorundur.
Kadın ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan bu toplumsal sorunla mücadele çok boyutlu olmalıdır. Seferihisar Belediyesi, bu mücadeleye kadın sağlığı, kadınların bilinçlendirilmesi, erkeklerin eğitilmesi, toplumsal alanda şiddetin önüne geçilmesi çabasındadır ve şiddetin önlenmesi amacıyla tüm kadınlara yasal, sosyal, psikolojik katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu anlayıştan yola çıkarak kurulmuş bulunan Kadın Danışma Merkezi, şiddete uğrayan kadınları ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere yönlendirmektedir. Bu amaçla kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, İzmir Valiliği, Barosu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü , İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
Kadın Danışma Merkezi’nin önceliği şiddete maruz kalmış kadınlara ve çocuklara psiko-sosyal destek vermek, mağdurların ilgili yasal-kamusal kurumlara ulaşmasını sağlamaktadır.
ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINIZDA NE YAPMALISINIZ
Başvurabileceğiniz Yardım Telefonları
743 58 17 Seferihisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
183 Sosyal Hizmet Danışma Hattı (24 saat)
155 Polis İmdat (24 saat)
156 Jandarma (24 saat)
Diğer Destek Merkezleri
SHÇEK İl Müdürlüğü – 446 33 52
SHÇEK İzmir Aile Danışma Merkezi – 446 33 52
Büyükşehir Belediyesi Danışma Merkezi – 293 42 93
İzmir Barosu Kadın Danışma Merkezi – 465 34 25
Kadın Dayanışma Vakfı –

Başvurabileceğiniz Kurumlar
•    Karakola giderek şikayetinizi aktabilir, tutanak tutturabilirsiniz.
•    Sağlık raporu almak için hastaneye ya da adli tıp kurumuna gidebilirsiniz.
•    Yalnızca şiddete maruz kaldığınızda değil, sonrasında ya da şiddete uğrama riskiniz varsa öncesinde de yardım isteyebilirsiniz.

•    Bulunduğunuz yerin adliyesi içindeki Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe ile başvurarak suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

•    Şiddet başta olmak üzere birçok alanda savunma hakkınızı kullanmanıza destek olmak baroların görevlerindendir.Bir avukata ihtiyaca duyuyorsanız ve avukatlık ücretini karşılama olanağınız yoksa bulunduğunuz yerdeki Baro sizin için ücretsiz avukat görevlendirir. Bu avukat sizi haklarınız konusunda bilgilendirir ve gereken yasal işlemleri gerçekleştirir. (Başvurduğunuz karakolda bir avukat isteğdinizi bildirmeniz halinde gereken yönlendirme ve yardım yapılacaktır.)
•    Mahkemeden şiddeti uygulayan kişi veya kişilerin evden uzaklaştırmasını talep edebilirsiniz.
4320 KADINLAR İÇİN CAN KURTARAN BİR YASA…
Bu kanunla, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin özellikle kadınların ve çocukların korunması amaçlanmakta ve şiddet uygulayan aile bireyi hakkında alınabilecek tedbirleri kapsamaktadır.
Mahkeme, şiddet uygulayan KİM OLURSA OLSUN 6 aya kadar yaşadığınız evden uzaklaştırılmasına karar verebilir. Eğer şiddeti uygulayan kişi ile birlikte kaldığınız ortak ev dışında bir yerde kalıyorsanız, buraya ya da iş yerinize gelmesi engellenebilir. Kişinin evden uzaklaştırılması evin kira, elektrik vb. giderlerini gibi yükümlülüklerinden muaf olması anlamına gelmeyecektir. Şiddet uygulayan ve bu nedenle evden uzaklaştırılan kişi giderleri karşılamakla yükümlüdür.
Fotoğraf Galerisi – KADIN DANIŞMA MERKEZİ 

Kadın Danışma Merkezi Müdürü

Seval DOĞANLAR

Sosyolog

Okşan AKŞİT

Büro Personeli

Gönül ÖZDEMİR

Büro Personeli

Deniz AKKOYUN

Ürkmez Gençlik Merkezi Bina Görevlisi

Sadık ARSLAN

Ürkmez Gençlik Merkezi Bina Görevlisi

Mehmet ÇOBAN

fgghg