Etüd Proje Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü’nün Hizmet ve Faaliyet Alanları

-Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir çalışma ve projelerini izlemek, ortak çalışma ve projeler hazırlamak, yürütmek, işbirliği sağlamak,
-Seferihisar İlçesi ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkileri kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek, kardeş şehirler, diğer şehirler ya da kurumlarla yurt içinde ve yurt dışında ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
-Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesine dönük olarak, uzman kişilerden danışmanlık almak ve bu konuda gerektiğinde danışma kurulları oluşturmak, kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek, Seferihisar İlçesi’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, kent envanterinin oluşturulmasını sağlamak,
-AB adaylık sürecinde ülke içinde ve dışında kurulan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde Belediyeyi temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak, kurumsal stratejinin oluşturulması, değiştirilmesi ve uygulanmasına yönelik farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
-Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkiler bağlamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek,Belediyemizin üye olduğu ve olacağı ağ ve örgütler bünyesindeki etkinliklerimizi yürütmek,Uluslararası kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda Belediyenin temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak.

Müdürlük İletişim : etud@seferihisar.bel.tr