Menü
Hukuk Müdürlüğü'nün Hizmet ve Faaliyet Alanları

Görev Tanımı ve Amacı ;
Belediyemizin taraf olduğu dava, icra takibi ve diğer hukuksal ihtilaflarda, Belediye tüzel kişiliğini temsil ve idare bünyesinde hukuki mütalaa vermekle görevli birim olarak hizmet vermekteyiz. Amacımız, kamusal menfaat gözetilerek hizmet sürecinin ihtilafsız yürümesi ve devamlılığı konusunda tüm birimlerle bilgi alışverişi ve koordinasyon sağlayarak, örnek bir Belediye olma yolunda katkı sağlamaktır.

Hukuk Müdürlüğü Personel ve Görev Dağılımı
İrfancan Göker
Hukuk İşleri Görevlisi