Menü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Hizmet ve Faaliyet Alanları

Görev tanımı ve amacı:
Kültür İşleri Müdürlüğü olarak başlıca görevlerimiz:
– Sinema, tiyatro, konser, festival vb. kültürel etkinlikleri organize etmek,
– Sportif ve kültürel alanlarda kurslar düzenlemek,
– Belediye’ye ait salonlarda düzenlenecek düğün, nişan, toplantı vb. her türlü etkinliği takip etmek,
– Belediyemizi çeşitli fuarlarda temsil etmek,
– Spor turnuvaları düzenlemek.
– Faaliyet alanıyla ilgili dokümanları ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini ve gerektiğinde dağıtımını yapmak,
– Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek,
– Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personel ve Görev Dağılımı
Sinem Tanış
Halkkart Görevlisi
Bilge Yetişkin
Kültür İşleri Sor.
A.Özgür Adana
Sosyal İşler Bir. Sor.
Mustafa Ayışık
Salonlar Sorumlusu
Enis Sipahio
Ses Ve Işık Gör.
Mine Beşbudak
Gerçekleştirme Gör.
Elvan Kayabaş
Sosyal İşler Görevlisi
Fahriye Fidan Aktarlı
Evde Sos. Destek Sor.
Volkan Gürkaş
Spor İşleri Sor.
Recep Karataş
Sosyal İşler Sor.
Sıdıka Güneş
Sosyal İşler Gör.
Birkan Alkan
Halk Market Satın Alma Sor.