Danıştay’dan ”HAYIR”

Sığacık Körfezi'nde Başaranlar Su Ürünleri tarafından konuşlandırılmak istenen orkinos çiftliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu karan, yargı taralından iptal edildi.

Kararı veren İzmir 4. İdare Mahkemesi ayrıca, bakanlığın, SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'nin konuyla ilgili dava açma menfaati olmadığı yönündeki savunmasını da geçersiz saydı.

Seferihisarlıların avukatı Şehrazat Mercan, " İptal karanımı gerekçeleri arasında Sığacık Koyu'ııun tam bir açık dcııiz olmaması ve Akdeniz foklarının yaşam alanı olduğu bilgisi yer alıyor " dedi. Seferihisar Belediye Başkam Tunç Soy er de, konuyla menfaat ilişkileri olmadığı yönündeki savunmayı eleştirerek, " Olayın doğrudan içinde olan Seferihisar Orkinos çiftliği için verilen CED olumlu kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. halkı ve o halkın temsilcisi konumundaki SEFERİHİSAR BELEDİYESİ, yaşam alanlarını sahiplenmeyecek ve olumsuzluklara karşı dava açmayacak da kim açacak?

Bazı çevreler, hiç kimse dava açmasın, her şey diledikleri gibi yürüyüp gitsin istiyor. Ancak Seferihisar halkı ve yerel yönetimi, sağlıklı bir çevrede yaşam ile kültürel değerlerini koruma konusunda kararlıdır " dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başaranlar Su Ürünleri'ne tesisi kurması için 18 Ağustos 2010 tarihinde ÇED olumlu belgesi vermişti. Ancak konunun kamuoyu gündemine gelmesinin ardından Türkiye'nin ilk " sakin şehir " ünvanlı ilçesi ayaklanmış, geııiş katılımlı eylemler yapılmıştı. Daha sonra açılan davada. ÇED'in yürütmesi durdurulmuştu. Soıı olarak İzmir 4. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu belgesini tümden iptal etti.