Personel ilan Metni

Anasayfa / Haberler / Personel ilan Metni

Personel ilan Metni

İLAN METNİ

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı Mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK geçici 23 ve 24.maddelerinin uygulanması ilişkin usul ve esasların 8.maddesi gereğince Kurumumuzda çalışan toplam 270(iki yüz Yetmiş) kişi için tespit komisyonunca yapılan incelme sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince  ilanen duyurulur.