Seferihisar Doğa Mirası

Anasayfa / Haberler / Seferihisar Doğa Mirası

Seferihisar Doğa Mirası
Seferihisar Doğa Mirası

Seferihisar ilçesi Ege Bölgesi’nin doğal açıdan en iyi korunmuş ve en zengin yerlerinden biridir. Ne var ki bu güne kadar ilçenin doğal zenginliğini ortaya koyan hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları envanterinde tüm Seferihisar kıyıları küresel ölçekte önemli doğa mirası olarak tanımlanmıştır. Seferihisar deniz ekosistemi, deniz kuşları ve Akdeniz foku gibi türleri barındırması nedeniyle dünya ölçeğinde öneme sahiptir.

Öte yandan, denizden Seferihisar sırtlarına ve oradan Gödence, Beyler ve Orhanlı ve Payamlı sırtlarına kadar uzanan tepeler makinin farklı formlarından doğal yaşlı kızılçam ormanlarına kadar değişen eşsiz bir peyzaj bütünlüğü içermektedir. Bu doğal ekosistem içinde binlerce yılda insan eliyle geliştirilmiş pek çok kadim bitki örtüsü bulunmaktadır. Seferihisar ilçe merkezinin hemen güneyinde yer alan boz maki, bilimsel adıyla “Frigana” adlı bitki örtüsü en azından Roma Dönemi’nden bu yana karakterini korumuş bir arkeo-doğal mirastır. Türkiye’nin hiç bir yerinde bu kadar geniş bir insan kaynaklı doğal miras alanına rastlamak mümkün değildir. Bu bölgede çok sayıda nadir kuş, bitki ve memeli türü yaşamaktadır. Çizgili sırtlan başta olmak üzere bu alanda büyük etobur türlerinin yaşadığı da tahmin edilmektedir.

Bu proje kapsamında Seferihisar’daki dört canlı grubunun envanteri hazırlanacaktır:

(1) Kuşlar, (2) Büyük memeli hayvanlar, (3) Akdeniz foku ve Orfoz ve (4) Bitkiler.

Bu çalışmaların her biri için ayrı ayrı araştırma ekipleri kurulacak ve tüm çalışmalar yüksek kaliteli bir biçimde filme alınacak ve aynı zamanda fotoğraflanacaktır. Yapılan çalışamaları Seferihisar ölçeğinde daha çok duyurabilmek için arazi çalışmalarına öğrenciler dahil edilecektir. Yapılan çalışma sonucunda Seferihisar doğası fotoğraf ve film arşivi ile dört ayrı teknik rapor elde edilecektir. Her bir raporun içinde ilçenin yöneticilerine yönelik tavsiyeler yer alacaktır.