Etüd Proje Müdürlüğü

Anasayfa / Haberler / Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdür V.

Aslı Menekşe Odabaş

Tel :    444 7 743 Dahili: 171

Gsm:  0 530 568 50 17

Fax:   0 232 743 2075

aodabas@seferihisar.bel.tr

 

Etüd Proje Müdürlüğü'nün hizmet ve faaliyet alanları

1.1.    Seferihisarlıların yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile program ve projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve takip edilmesi,

1.2.    Yürütülmesi planlanan projeler için kaynak oluşturmak,

1.3.    Yurtiçinde ve yurtdışında geliştirilen ve Seferihisar’ın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabilecek projelerin araştırılması, planlama ve uygulama aşamasına dahil olunması,

1.4.    Seferihisar Belediyesinin misyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin temin edilmesi ve yürütülmesi

1.5.    Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapılması, seminer, fuar ve toplantılara katılım sağlanması veya bu konularda seminer ve toplantıların düzenlenmesi

1.6.    Stratejik planlamaya ilişkin planlama ve destek hizmetlerinin yürütülmesi

 

  1. Etüd Proje Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları

2.1.    Seferihisar’ın çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda üretilen projelerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve izlenmesi.

2.2.    Projelerle ilgili veri ve analiz çalışmalarını yaparak, projelerin planlama, uygulama ve izleme çalışmalarını yürütmek.

2.3.    Projelerde işbirliği yapılacak ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve ilgili kişilerle işbirliğini sağlamak.

2.4.    Seferihisar Belediyesi adına, ulusal ve uluslar arası hibe fonları ile düşük faizli kredileri takip etmek, bu fon ve kredileri kullanabilmek için proje döngüsü geliştirmek, proje hazırlamak.

2.5.    Seferihisar Belediyesi’nin uygun projelere (İzmir Kalkınma Ajansı, AB ve diğer hibe programları, vb.) katılımını ve başvurusunu sağlamak, bu kapsamda ilgili birimlerle ortaklık kurmak ve başvurusu kabul edilen projeleri yürütmek üzere ilgili birimlere devretmek.

2.6.    Birimin yürüttüğü projeler için gerekli çevirileri yapmak ya da yaptırmak.

2.7.    Belediyeye fayda getirecek uluslararası işbirliği olanaklarını takip etmek ve geliştirmek; farklı ülkelerdeki yerel yönetimlerle diyalog kurmak ve birlikte  proje üretmek ve yönetmek.

2.8.    Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan yönetim tarafından onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

2.9.    Kurum içi kapasite araştırması yapmak ve belediyenin hedeflerine ulaşmada katılımcılığı sağlamak ve hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek için gerekli araştırma ve çalışmaları yürütmek.

2.10.Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, Belediye’nin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek

2.11.Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite arastırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel arastırmalar yapmak.

2.12.Kent kullanıcılarının çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerle ilgili sorunlarını saptamak, buna ilişkin projeler üretmek ve belediye birimleri ile kent ölçeğinde birlikte çalışma platformları geliştirmek, mevcut platformlara belediye adına destek verilmesini sağlamak.

2.13.Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma yapılması, seminer ve toplantılara katılım sağlanması veya bu konularda seminer ve toplantıların düzenlenmek.

2.14.Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

  1. Etüd Proje Müdürlüğü'nün Misyon ve Vizyonu

3.1.    Misyon: Seferihisar Belediyesi’nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejisi doğrultusunda verimli ve sonuç odaklı çalışmalar yürüterek Seferihisar’ı her alanda geliştirmek ve iyileştirmek.

3.2.    Vizyon: Seferihisar’ı tarım, turizm, kültür ve çevre alanlarında dünya standartlarına kavuşturmak amacı ile gerekli tüm çalışmaları yürütmek.

 

  1. Başvurulan Projeler

4.1.    Gödence köyünde agro-turizm geliştirilmesi ile yerel sosyo-ekonomik yaşamın canlandırılmasının ve köyün sürdürülebilir kalkınmasının desteklenmesi amacı ile Gödence Agro – turizm Projelendirmesi çalışması yürütülmüştür

4.2.    Seferihisar’da ilk aşamada Büyük Akkum, Akarca ve Ürkmez plajlarına Mavi Bayrak almak için gerekli dosyalar hazırlanmış, ulusal jüriden geçmiş ve uluslararası jüriden cevap beklenmektedir. 2011 yılı içerisinde üç plajımızın mavi bayrak ödülünü alması planlanmaktadır.

4.3.    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Seferihisar'ın kırsal kalkınma programının hazırlanması ve hayata geçirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalanarak projeler beraber hazırlanmaktadır.

4.4.    AB Tarım ve Balıkçılık hibe fonuna Seferihisar’daki balıkçı kooperatiflerini güçlendirmek için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve İtalyan Cittaslow kenti Pollica ve İtalyan STK RC ile birlikte başvurulmuştur. Proje kapsamında balıkçılara eğitimler, İtalyan balıkçı kenti Pollica ile karşılıklı bilgi alışverişi ve mezat yerinin iyileştirilmesi bulunmaktadır.

4.5.    İngiltere, Almanya, Hollanda ve Türkiye’den ortakların bulunduğu, yani su yosunundan yakıt elde etme üzerine toplam 8.5 milyon Euroluk bütçeye sahip AB projesine ortak olunmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden şu ana dek alacağı en büyük destek olacak proje hakkında son düzenlemeler yapılmaktadı ve 2 ay içerisinde projeye start verilecektir.

4.6.    İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2010 proje çağrılarına 6, 2011 yılındaki proje çağrılarına 4 proje koordine edilerek sunulmuştur.

  1. Düzenlenen etkinlikler

5.1.    7 – 11 Temmuz 2010 tarihlerinde UNESCO Kültürlerarası Avrupa- Akdeniz Merkezi tarafından İzmir'de bulunan tarihsel ve kültürel zenginliklerin görüşülmesi, kültürel miras listesine girmeye değer antik kentlerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen 'Kültür ve Turizm Avrupa- Akdeniz Kültürlerarası Köprüler' konulu konferansın Seferihisar ayağı koordine edilmiştir. 30 UNESCO temsilcisi 1 gün süresince Seferihisar’da ağırlanmıştır.

5.2.    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Seferihisar Belediyesi’nin desteği ile 23 – 24 Eylül 2010 tarihlerinde “Teos Bağ ve Şarap Çalıştayı” düzenlenmiştir.

5.3.    25–26 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleşen “Cittaslow Festivali”nin genel koordinasyonu için çalışma yürütülmüştür. Festivale mali destek sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru hazırlanmış ve bakanlıktan mali destek alınmıştır.

5.4.    İzmir ilinde yerel demokrasi kavramının güçlenmesine katkıda bulunmak, iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların rolü hakkında farkındalık yaratmak amacı ile 14-15 Ekim 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi tarafından Dokuz Eylul Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile Avrupa Konseyi girişimi olan “Yerel Demokrasi Haftası” kapsamında “Avrupa Kentsel Şartı Felsefesinde Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler” sempozyumu düzenlenmiştir.

5.5.    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 19 Ekim 2010 tarihinde Ev Pansiyonculuğu Bilgilendirme Semineri ve 19 – 25 Ekim 2010 tarihlerinde Ev Pansiyonculuğu Eğitim Kursu düzenlenmiş ve 25 kişi sertifika almıştır.

5.6.    Seferihisar'ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliştirilmesi için damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlenmiştir.

5.7.    31 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihlerinde Seferihisar Belediyesi ve Ege Açık Deniz Yat Klubü tarafından Uluslararası Yelken Yarışı düzenlenmiştir. Uluslararası katılımcılar arasında yapılmış olan yarışta Seferihisar'da rüzgar ve su sporlarının yapılabileceği uluslararası arenada kanıtlanmıştır.

5.8.    2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen Seferihisar Mandalina Şenliği’nin genel koordinasyonu üstlenilmiş, hem Seferihisar ilçesinin en önemli ürünlerinden birisi olan Satsuma mandalinasının, hem de yerel kültürün tanıtılmasına büyük katkı sağlamıştır.

5.9.    Dört yıl önce çıkarılan tohum kanunu ile üretici çoğunlukla yabancı menşeili tohumları kullanmaya mahkum edilmiş ve yerel tohumları köylünün satması yasaklanmıştır. Üreticinin elindeki tohumları korumak ve korunmuş tohumların devamlılığını sağlamak üzere tüm yarımada üreticisi ile işbirliğine girerek Tohum Takas Şenliği düzenlenmiştir.

  1. Tanıtım Çalışmaları

6.1.    10–14 Mart 2010  tarihlerinde düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm etkinliği olarak görülen Uluslararası ITB Berlin Turizm Fuarında Seferihisar Belediyesi temsil edilmiştir.

6.2.    18 Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede çeşitli toplantılara katılım gösterilmiş ve Seferihisar’ın tanıtımı yapılmıştır.

6.3.    Cittaslow 3. Kongresine katılım gösterilerek Seferihisar’ın tanıtımı yapılmış ve Cittaslow’un Türkiye ağını kurma çalışmaları başlatılımıştır.

6.4.    Tarihi Kentler Birliği’nin Kırşehir toplantısına sunum yapılmıştır.

6.5.    2010 yılı içerisinde İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Londra ve birçok farklı kentlerde bulunan çeşitli üniversitelerde farklı disiplinlerde Cittaslow ve Seferihisar üzerine yüksek lisans ve doktora yapan birçok öğrenciye ve akademisyene yardım edilmiştir.

6.6.    Seferihisar’ın tanıtımı için kullanılmak üzere, Yavaş Yemek, Cittaslow Seferihisar, Seferihisar’ın tarihi, Yavaş Yollar ve Seferihisar Kent Rehberi olmak üzere 4 adet kitapçık ve bir adet kent rehberi hazırlanmış, çeşitli dillere çevrilmiş ve ulusal ve uluslararası birçok platformda Seferihisar’ın tanıtım faaliyetlerinde kullanılmıştır.

6.7.    İzmir Kalkınma Ajansı uzmanlarına Seferihisar ve Seferihisar’da Cittaslow çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

6.8.    Slow Food örgütü tarafından 2 yılda bir İtalya’da gerçekleştirilen ve yüzbinlerce ziyaretçinin geldiği Terra Madre etkinliğinde kurulan Cittaslow standına katılım gösterildi basılı malzemelerle Seferihisar’ın tanıtımı yapıldı.

6.9.    İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği 3. Ulaşım Kongresine, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümden akademisyenlerle birlikte “Sakin Şehirlerde Ulaştırma Problemleri ve Çözümleri: Sürdürülebilirlik Bağlamında Seferihisar Örneği” isimli bir bildiri hazırlanmıştır. Bu çalışmanın 2011 yılı içerisinde hazırlanması planlanan Ulaşım Master Planına dayanak oluşturması beklenmektedir.

  1. Araştırma geliştirme çalışmaları

7.1.    Seferihisarlı kadınlar tarafından yapılan Seferihisar Satsuma Mandalina Reçeli 6 farklı analizden ve üretim modelinden geçirtilerek yasal işlemleri tamamlanmış ve etiketlenerek pazara girmeye hazır hale getirilmiştir. Bu aşamadan sonra Seferihisar'da bir reçel üretim hattı kurdurulması ve reçelin marka tescil çalışmalarının yapılması gerçekleştirilecektir.

7.2.    38 ülke Konsolosluğu Ticaret ataşeliği ile görüşülerek bu ülkelerde kim mandalina ithalatı yapıyor ve nerede kullanılıyor sorularına cevap aranmıştır. Sonuç olarak bu 38 ülkenin mandalina alıcılarının tüm iletişim ve adres bilgilerine ulaşılmış, Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak bir çalışma yürütülecek ve Seferihisar mandalina ihracatı potansiyeli arttırılacaktır.

7.3.    Mandalina ve yan ürünlerinin pazarlanması için Uluslararası standartlarda bir pazarlama modeli üzerine çalışmakta olup, oluşturulacak olan model tüm üretici ve kobilere aktarılarak pazar sayısı arttırılması hedeflenmektedir.

  1. Devam Etmekte Olan Projeler

8.1.    İzmir Kalkınma Ajansına, Sığacık'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, halkın ve ziyaretçilerin sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılamak için Sığacık Peyzaj Tasarım projesi hazırlanılmış sunulmuş ve destek alınmıştır. 1.2 milyon lira bütçeye sahip proje bütçesinin yarısını yani 600.000 TL’si İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında Sığacık yeşil alan tekrar düzenlenecek yerel bitkilerden oluşan aroma bahçesi, seyir terasları ve amfi tiyatrolar oluşturulacaktır.

8.2.    Cittaslow seferihisar olarak Güneş Enerjili Bisiklet Prototip Uygulaması yapılmıştır. Güneş Enerjili Bisiklet Üretimini yapmak üzere yatırımcı görüşmeleri devam etmektedir.

8.3.    Tehlike altında bulunan ve dünyada bir tek Seferihisar'da yaşayan canlıların yayılım haritalandırılması yapılmaktadır.

8.4.    Mandalina likörünün formülü Ankara Üniversitesi tarafından çıkarılmaktadır. 2011 yılında bitirilecek çalışma sonrasında üretim ve satış için piyasadaki alkollü içki firmaları ile temasa geçilecektir.

8.5.    Mandalina kolonyası için ön fizibilite çalışması ve üretim için gereken hat, kurulum ve maliyet çıkartılmış olup tesis yatırım olanakları üzerine çalışılmaktadır.

8.6.    Seferihisar Belediyesi’nin Doağnbey’de bulunan arazisine Seferihisar-Doğanbey Günübirlik Kür Merkezi ve Konaklama Ünitelerinin kurulabilmesi için çalışma yürütülmektedir.  Kurulacak olan Kür Merkezi konaklama kapasitesine sahip olmanın yanı sıra, genel olarak günü birlik kullanım için olanak sağlayacaktır ve özel olarak Seferihisar ve çevre ilçelerdeki otel ve tesislere, ikinci konut ve yerel halka yönelik hizmet verecektir. Projeye mali destek sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru hazırlanmış, teknik projelendirme için 2011 yılında verilmek üzere 150.000 € kazanılmıştır.

8.7.    Seferihisar'ın kentsel gelişiminde varolan potansiyel kaynakların doğru kullanımları ile sürdürülebilirliğini sağlayarak, planlı yerleşim modeline geçmesi için Ege Üniversitesi Çevre Merkezi tarafından Çevre Master Planı yapılmaktadır.

  1. Tamamlanan Projeler

9.1.    Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üyelik için gerekli başvuru dosyası hazırlanmış ve 28 Kasım 2009 tarihinde üye olunmuştur.

9.2.    "Gençler için Svendborg Okulu ve Kulübü" tarafından, Avrupa Komisyonu Gençlik Programı kapsamında 30 Temmuz – 7 Ağustos 2010 tarihleri arasında bir Cittaslow olan Danimarka'nın Svendborg şehrinde "Zamana Yolculuk" isimli gençlik değişim programına 15-18 yaşları arasında 11 Seferihisarlı genç ile katılım gösterildi. Gençlerin uçak biletlerinin %25’i hariç bütün masraflar Avrupa Birliği tarafından karşılandı.

9.3.    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde “Sosyo-ekonomik kalkınma için sürdürülebilir bir örnek: Yarımada’da organik tarım” isimli proje;   İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yürütülmüştür. Bu kapsamda  Seferihisar’da çiftçilerle çeşitli toplantılar ve alan uygulamaları yapılmış ve organik tarım hakkında bilgiler verilmiştir. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kişilere organik tohum dağıtılmıştır.

9.4.    Seferihisar’da dünyanın en büyük sivil toplum hareketlerinden biri olan Slow Food / Yavaş Yemek birliğinin yerel örgütü kurulması için çalışmalar yapılmış ve Teos Yavaş Yemek Birliği kurulmuştur. 10 Aralık’ta Toprak Ana günü kutlamasıyla ilk etkinliğini gerçekleştiren birlik, üretici pazarları ve okullardaki sebze bahçelerinin iyileştirilmesi üzerine çalışmalara başlayacaktır.

9.5.    2010 yılı içerisinde birçok kentin Cittaslow olma talepleriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Belediyemize başvuran onlarca adaya Cittaslow ve adaylık süreci hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Bu adaylar içinden Cittaslow kavramını en çok benimseyen Akyaka, Yenipazar, Taraklı ve Gökçeada belediyelerinin 2011 yılı içerisinde Cittaslow üyesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde bu belediyeler ziyaret edilmiş, kriter çalışmaları yerinde incelenmiş ve adaylar tarafından düzenlenen çeşitli toplantılara katılım gösterilmiştir. Şu an 4 adayın adaylık dosyaları üzerinde çalışılmakta ve Ocak ayında başvuru dosyalarının bitirilmesi planlanmaktadır. 2011 yılı içerisinde Türkiye’de 5 adet Cittaslow olması sonucu Seferihisar yani Türkiye, 134 üyeye sahip bu birlikte kararların alınığı ve kuralların konulduğu Uluslararası Koordinasyon Komitesine girecektir.

9.6.    4-7 Ekim 2010 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Bölgeler Komitesi tarafından 8. Bölgeler ve Şehirler Avrupa Haftası'nda düzenlenen “Açık Hafta” etkinliğine Seferihisar Belediyesi’nin katılımı ve sürecin raporlanmasının koordinasyonu sağlanmıştır.