Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi

Anasayfa / Haberler / Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi

Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi
Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi

10 şubat 2012

Yer: yeni kültür merkezi Seferihisar

9.30 -10.00 Açılış Konuşması
Çevrenin Korunması
10.00-10.45 Turizmin Çeşitlendirilmesi
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Eko Turizm
12.00-13.00 İkramlar
13.00-14.00 Çevreci Fikirlerin/Buluşların ve Liderliğin Teşvik Edilmesi
14.00-15.00 Tüketicilerin Çevre Sorunları Konusunda Bilinçlendirilmesi
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00 Gönüllü Katılım
16.00-18.00 Örnek Uygulama
18.00-18.30 Kapanış Konuşması

11 ŞUBAT 2012

Saat:9.30
9.30-10.00 Açılış Konuşması
Sertifikasyon (eko- etiketleme) Kavramı
10.00-10.45 Eko Turizm İlkeleri
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Gönüllü Katılım
12.00-13.00 İkramlar
13.00-14.00 Çevresel ve İlgili Diğer Yasalarla Uyumlu Olmak
14.00-15.00 Ürünün ‘Amaca Uygunluğu’ ve ‘Genel Performansı’
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00 Kriterler
16.00-17.00 Tarafsızlık
17.00-18.00 Örnek Uygulama
18.00-18.30 Kapanış Konuşması

13 ŞUBAT 2012

Saat: 9.30
9.30-10.00 Açılış Konuşması
Sertifikasyon (eko- etiketleme) Kavramı
10.00-10.45 Açık ve Hesap Verilebilir Olması
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 Esneklik
12.00-13.00 İkramlar
13.00-14.00 Eko Etiketlemenin Yararları
Ana Katılımcılar
14.00-15.00 Eko Etiketleme ile İlgili Karşılanabilecek Zorluklar
15.00-15.15 Kahve Arası
Turizmde Eko-Etiketler
15.15-16.00 Türkiye’deki Uygulamalar
16.00-17.00 Avrupa’daki Uygulamalar
17.00-18.00 Örnek Uygulama
18.00-18.30 Kapanış Konuşması

 

17 ŞUBAT 2012

YER: Yeni Kültür Merkezi
Saat:10.30  

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
– Ekolojik İşletme için Grup İletişimi
– Müşteriye Yönelik Ekolojik Duyarlılığın İknası

10.30-11.00 Açılış Konuşması
11.00-12.00 Temel İletişim Teknikleri
12.00-12.15 Kahve Arası
12.15-13.00 Etkili İletişim Ve İkna
13.00-14.00 İkramlar
14.00-14.30 Takım Çalışması VE Çalışan Motivasyonu
14.30-15.00 Müşteri İlişkileri Ve duyarlılık Misyonunun Aktarımı
15.00-15.30 Ekolojik işletme dekorasyonu ve müşteri katılımı
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-16.15 Ekolojik duyarlılığın sosyal pazarlama unsuru olarak görülmesi
16.15-17.00 Ekoloji işletmeler için eğitim planı
17.00-18.00 Stratejik iletişim planı tasarımı
18.00-18.30 Kapanış Konuşması

18 ŞUBAT 2012

10.30-11.00 Açılış Konuşması
11.00-13.00 Durum Analizi İç Ve Dış Çevre Analizi
12.00-12.15 Kahve Arası
12.15-13.00 Stratejik İletişim Planı Uygulaması
13.00-14.00 İkramlar
14.00-14.30 Görsel ve İşitsel materyallerle İşletmenin Dekorasyonu
14.30-15.00 Medya Planlama ve Zamanlama
15.00-15.30 Alternatif Mecraların Kullanımı
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-16.15 İletişim Planını Değerlendirilmesi
16.15-16.45 Örnek Uygulama
16.45-17.00 Kapanış Konuşması