YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Anasayfa / Haberler / YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürü

Nuriye HEPTERLİKÇİ

Tel :    444 7 743 Dahili: 140

Gsm:  0 536 598 19 75

Fax:   0 232 743 25

yaziisleri@seferihisar.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

Görev tanımı ve amacı:

Seferihisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a)Karar alma, uygulaama ve eylemlerde şeffaflık,
b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d)Hesap verebilirlik,
e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
g)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır,
Misyonumuz : – Yazı İşleri oarak bütün kurum içi, kurum dışı ve vatandaşlarımızla sağlanarak gelen taleplerin zamanında değerlendirilmesini sağlamak.
Yazı İşleri olarak belediyenin tüm yazışmalarında kayıtlar bu bölümden çıkmaktadır. Diğer nbirimlerden farklı olarak bölüm vatandaşla kurumun bağlantısının yapıldığı yerdir.
Amacımız tüm resmi kurum kuruluşlarla, kurum içinde ve vatandaşlarımızla daha etkin bir hale gelmek. Özellikle kurum içinde elektronik bağlantılarla işlemleri halletmek ve ilgili müdürlüğe havalesini yapmaktır..