Açık İhale İlanları

Anasayfa / Haberler / Açık İhale İlanları

Açık İhale İlanları

 

İhale AçıklamasıTarihiİndirKazanan
İlçemiz Sığacık Mahallesi 4079 ada 6 No.lu parselin kuzeyinde yer alan 1675,00 m² yüz ölçümlü Sığacık Gece Pazarı olarak kullanılacak alanda bulunan 30 adet "Büfe Yeri" 05.06.2024 Çarşamba günü saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.05.06.2024DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Sığacık Mahallesi 4079 ada 1 No.lu parselin kuzeyinde yer alan 2920,00 m² yüz ölçümlü Sokak Lezzetleri Satış Alanı olarak kullanılacak alanda 22 adet "Büfe Yeri" 05.06.2024 Çarşamba günü saat 11.30' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.05.06.2024DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Sığacık Mahallesi 1725 ada 1 No.lu parselde yer alan 1485,42 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazın, -İlçemiz Sığacık Mahallesi 1726 ada 1 No.lu parselde yer alan 857,49 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazın 12.06.2024 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.12.06.2024DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesine ait Gölcük ve Turgut Mahalleleri Özel Ağaçlandırma Sahaları Güzelbahçe Orman İşletme Şefliği 205- 212- 166 No. lu bölmelerde 421.602,27 m2 (42.16027 ha.) alanda 3 yaşlı yaklaşık 3.900,00 kg kozalak 21.02.2024 Çarşamba Günü Saat 11:15' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.21.02.2024DOSYAYI İNDİR
Bitkisel Yağ Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımının Sağlanması ve Toplanan Atık Yağların 1 (bir) yıl süre ile satışı 21.02.2024 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile yapılacaktır.22.02.2024DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Camikebir Mahallesi 88 Sokak No: 25 adresinde bulunan 35 m2 yüzölçümlü taşınmaz "Kafeterya" nitelikli olarak 10.01.2024 Çarşamba günü saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir. 10.01.2024DOSYAYI İNDİR
Mülkiyeti belediyemize ait; Ulamış Mahallesi 254 ada 27 No.lu parselde bulunan 6.909,96 m2 ve 254 da 22 No.lu parselde bulunan 27.042,11 m2 yüzölçümlü mandalina bahçesi ile Ürkmez Mahallesi 5330 ada 30 No.lu parselde bulunan 7.844,00 m2 yüzölçümlü mandalina bahçesindeki mandalina ürünleri (Yaklaşık 78.000 kg.) 06.12.2023 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.06.12.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Camikebir Mahallesi 88 Sokak No: 25 adresinde bulunan 35 m2 yüzölçümlü taşınmaz "Kafeterya" nitelikli olarak 15.11.2023 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.15.11.2023DOSYAYI İNDİR
Camikebir Mahallesi Sanayi 10 Sokak No: 51 adresinde bulunan taşınmaz üzerinde yapılan Karakayalar Pazar Yeri' nde bulunan 64 adet tezgah yeri 08.11.2023 ve 09.11.2023 günleri saat 10.30' da başlayacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.08.11.2023
09.11.2023
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Atatürk Mahallesi Eski köy Yerleşim Yeri Kümeevleri No:6 adresinde bulunan 10 m2
yüzölçümlü taşınmaz "dükkan" nitelikli olarak, 25.10.2023 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.
25.10.2023DOSYAYI İNDİR
Mülkiyeti belediyemize ait; Ulamış Mahallesi 254 ada 27 No.lu parselde bulunan 6.909,96 m2 ve 254 da 22 No.lu parselde bulunan 27.042,11 m2 yüzölçümlü mandalina bahçesi ile Ürkmez Mahallesi 5330 ada 30 No.lu parselde bulunan 7.844,00 m2 yüzölçümlü mandalina bahçesindeki mandalina ürünleri (Yaklaşık 78.000 kg.) 11.10.2023 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.11.10.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde "Bitkisel Yağ Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımının Sağlanması ve toplanan atık yağların 1 (bir) yıl süre ile satışı ihalesi 20.09.2023 Çarşamba günü saat 11.00' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale- Arttırma ile yapılacaktır20.09.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde Madeni Yağ Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması,Taşınması ve Geri Kazanımının Sağlanması ve toplanan atık yağların 1 (bir) yıl süre ile satışı 20.09.2023 Çarşamba günü saat 11.30' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale- Arttırma ile yapılacaktır.20.09.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak toplanan tüm elektronik ambalaj atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenli olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması ve bu amaçla 100 adet Atık Kumbara Yerinin kiralanması işi için 1 (bir) yıl süre ile satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesince (Açık teklif usulü-artırma) ihale yapılacaktır.13.09.2023DOSYAYI İNDİR
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri, konutlar vb. yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak, tüm cam ambalaj atıklarının Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenli olarak toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi ve bu amaçla 200 adet atık kumbara yerinin kiralanması için 1 (bir) yıl süre ile satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesince (Açık teklif usulü-artırma) ihale yapılacaktır.13.09.2023DOSYAYI İNDİR
Mülkiyeti Belediyemize ait Kavakdere Mahallesi 116 ada 33 parselde bulunan üzüm bağının 2023 yılı şaraplık üzüm ürünü 31.08.2023 Perşembe Günü Saat: 11:00 da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.31.08.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde Madeni Yağ Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımının Sağlanması ve toplanan atık yağların 1 (bir) yıl süre ile satışı 09.08.2023 Çarşamba günü saat 11.30' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale- Arttırma ile yapılacaktır09.08.2023DOSYAYI İNDİR " İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre 15 gün pazarlığa bırakılmasına karar verilmiş olup son başvuru tarihi 23.08.2023 Çarşamba günüdür."
Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde "Bitkisel Yağ Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımının Sağlanması ve toplanan atık yağların 1 (bir) yıl süre ile satışı ihalesi 09.08.2023 Çarşamba günü saat 11.00' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale- Arttırma ile yapılacaktır.09.08.2023DOSYAYI İNDİR " İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre 15 gün pazarlığa bırakılmasına karar verilmiş olup son başvuru tarihi 23.08.2023 Çarşamba günüdür."
İlçemiz Tepecik Mahallesi 4465 ada 1 No.lu parselde (eski 407 ada 1 No.lu parsel), Tepecik
Mahallesi 108 Sokak No: 9 adresinde bulunan "Büfe ve Kafeterya" nitelikli 45,45 m² yüz ölçümlü
taşınmaz 26.07.2023 saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık
Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.
26.07.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Camikebir Mahallesi 3095 ada 1 No.lu parselin kuzeyinde yer alan, Camikebir
Mahallesi Gözsüzler Caddesi No: 51 adresinde bulunan yeşil alandaki 6 m² yüz ölçümlü "Büfe ve
Kafeterya Yeri" 26.07.2023 saat 11.30' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre
Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.
26.07.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Ulamış Mahallesi 296 ada 28 No.lu parselde bulunan 302,44 m2 yüzölçümlü "Tarla" nitelikli taşınmaz 05.07.2023 Çarşamba günü saat 11.00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.05.07.2023DOSYAYI İNDİR
Camikebir Mahallesi Sanayi 10 Sokak No:51 adresinde bulunan taşınmaz üzerinde yapılan Karakayalar Pazar Yeri' nde bulunan 65 adet tezgah yeri 24.05.2023 ve 25.05.2023 günleri saat 10.30' da başlayacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.24.05.2023
25.05.2023
DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Tepecik Mah. 4286 ada 12 no.lu parselde yer alan 214,17 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli, İlçemiz Atatürk Mah. 6470 ada 2 no.lu parselde yer alan 405,64 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli, İlçemiz Atatürk Mah. 6470 ada 3 no.lu parselde yer alan 403,46 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli, İlçemiz Atatürk Mah. 6470 ada 1 no.lu parselde yer alan 401,22 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli ve İlçemiz Atatürk Mah. 5888 ada 11 no.lu parselde yer alan 321,65 m² yüz ölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazların satışı17.05.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Hıdırlık Mahallesi 3574 ada 3 nolu parselin kuzeyinde, Hıdırlık Mahallesi Hisar Caddesi No:10/3 adresinde bulunan "Büfe + Kafeterya" nitelikli 48,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz 12.04.2023 Çarşamba günü saat:11.00' de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiraya verilecektir.12.04.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 11 (on bir) noktada toplam 19 (on dokuz) adet reklam panosu 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.08.03.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi 1228 ada 1 No.lu parselin batısında, Tepecik Mahallesi Akarca Caddesi No: 40-58 adresinde bulunan "Büfe Yeri" nitelikli 6 m² yüzölçümlü taşınmaz 01.03.2023 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiralanacaktır.01.03.2023DOSYAYI İNDİR
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 11 (on bir) noktada toplam 19 (on dokuz) adet reklam panosu 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.08.02.2023DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi 4167 ada 1 No.lu parselin batısında, Tepecik Mahallesi Akarca Caddesi No: 76 adresinde bulunan "Büfe ve Kafeterya" nitelikli 6 m² yüz ölçümlü taşınmaz 14.12.2022 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiralanacaktır.14.12.2022DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesine ait Ulamış Mahallesi 254 ada 22 parsel (27,042 m2) ve 254 ada 27 parseldeki (6.909 m2) narenciye bahçelerinin 2022 yılı mandalina ürünleri (Yaklaşık 30.000kg.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesince (Açık Teklif Usulü-Artırma) satılacaktır.30.11.2022DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi 4421 ada 1 No.lu parselin kuzey batısında ve Tepecik Mahallesi 1059 Sokak No: 15/1 adresinde bulunan "Büfe Yeri" nitelikli 6 m² yüz ölçümlü taşınmaz 30.11.2022 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiralanacaktır.30.11.2022DOSYAYI İNDİR
Seferihisar İlçesi Tepecik Mahallesi 4167 ada 1 No.lu parselin batısında, Tepecik Mahallesi Akarca Caddesi No: 76 adresinde bulunan "Büfe ve Kafeterya" nitelikli 6 m² yüz ölçümlü taşınmaz 23.11.2022 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile kiralanacaktır.23.11.2022DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan iş yerleri, konutlar vb. yerlerde oluşan giysi ve tekstil atığının kaynağında ayrı ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması amacıyla 100 adet kumbara yeri 09.11.2022 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.09.11.2022DOSYAYI İNDİR
Seferihisar Belediyesine ait Gölcük ve Turgut Mahalleleri Özel Ağaçlandırma Sahaları Güzelbahçe Orman İşletme Şefliği 205- 212- 166 No. lu bölmelerde 421.602,27 m2 (42.16027 ha. ) alanda 3 yaşlı yaklaşık 2.779,00 kg kozalak 02.11.2022 Çarşamba Günü Saat 11:00' da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.02.11.2022DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Sığacık Mahallesi 1108 ada 11 parselin batısında ve 3221/7 Sokak No:14 adresinde yeralan 6 m² yüz ölçümlü büfe yeri nitelikli taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre (Açık Teklif Usulü-artırma) 3 (üç) yıl süreli kiraya verilecektir.19.10.2022DOSYAYI İNDİR
Beyler Mahallesi 270 ada 1 parsel , Beyler Mahallesi 295 ada 2 parselde ve Kavakdere Mahallesi 116 ada 33 parselde bulunan üzüm bağlarının 2022 yılı şaraplık üzüm ürünü 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat: 11:15 te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.31.08.2022DOSYAYI İNDİR
Gödence Mahallesi 132 ada 86 parselde bulunan üzüm bağının 2022 yılı yemeklik üzüm ürünü 31/08/2022 Çarşamba Günü Saat: 11:00 de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.31.08.2022DOSYAYI İNDİR
İlçemiz Payamlı Mahallesi Şehit F. İbrahim ÖZTÜRK Caddesi No:42/1 adresinde bulunan alanın 6 m² lik kısmının Büfe yeri nitelikli olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü-artırma) 3 (üç) yıl süreli kiraya verilecektir.11.05.2022DOSYAYI İNDİR
Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilecek olan Atatürk Mahallesi 5673 Sokak No: 29/A adresinde bulunan 30 m2 yüzölçümlü "market" nitelikli taşınmaz kiraya verilecektir.27.04.2022DOSYAYI İNDİR