Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Anasayfa / Haberler / Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur.

Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılarının üzerine inşa edilmekte, diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır. Bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. SKH’ler tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar.

Tüm SKH’ler, doğrudan veya dolaylı olarak yerel veya bölgesel yönetimlerin günlük görevleriyle bağlantılıdır. Yerel yönetimler, ajandanın sadece uygulayıcıları değil, küresel hedeflerin yerel halkla ilişkilendirilmesine en uygun yönetim kademeleridir.

                  

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.kureselhedefler.org/
Birleşmiş Milletler SKH sayfası