Turizm’de ekolojik markalaşma

Anasayfa / Haberler / Turizm’de ekolojik markalaşma

Turizm’de ekolojik markalaşma

TURİZMDE EKOLOJİK MARKALAŞMA VE SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇEVRE DOSTU KÜÇÜK TESİSLER ÖDÜLÜ

Yeni gelişen eko-turizm felsefesi, çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaşamın her alanında artık daha fazla egemen olmaktadır. Taleplerde ki hızlı artış ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeleri de alternatif turizm arayışına dolayısıyla “eko-turizm”e yönlendirmektedir. Doğal ve kültürel çevrenin korunması ve geliştirilmesi turistik çekiciliği de büyük ölçüde arttırmaktadır.

Küçük kentlerin geleneksel yapılarını korumaları, arabaların şehir merkezlerinden çıkarılması,  yerel ürünleri tüketilmesini sağlamak, teşvik etmek ve bununla birlikte sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek gibi kavramlar alternatif turizm türlerine daha fazla yönelmeyi ve yeni trendlerin oluşmasını sağladı. Günümüzde yeni bir turizm hareketi gibi algılanabilecek olan Cittaslow,  (Sakin Şehir) bu gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır.

Dünya’da da olduğu gibi doğal yaşam alanlarına olan ilgi,  geleneksel beslenme, yenilenebilir enerji kaynakları, daha çok yeşil alana olan ihtiyaç ülkemizde de Cittaslow hareketinin hızla gelişmesine ve buna aday pek çok yerel yönetimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  Bu yeni trend aynı zamanda kentsel eko-turizm ile de paralellik göstermektedir.

Bunun yanında çevre duyarlı turizm ürünleri, bu olguyu destekler nitelikteki pek çok çevreyi korumaya yönelik projeyi de harekete geçirmiştir. Eko-Etiketleme; gönüllü yapılan bir sistem olup, karşılaştırıldığı diğer ürünlere nazaran çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere bir ödül olarak verilmektedir Bunların başında uluslar arası bir etiket olan “Mavi Bayrak” ve ulusal etiket olarak çevre duyarlı tesislere verilen “Yeşil Yıldız” uygulaması sayılabilir. Gönüllüğü esas alan benzeri etiketleme (sertifikasyon) yönetimleri aracılığı ile eko-turizm için bazı standartlar geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak kontrolsüz turizm gelişimine bağlı doğal kaynak baskısını sınırlamak mümkün olabilecektir.

Seferihisar’da çalışmaları sürdürülen “Cittaslow”  hareketi uluslar arası kabul gören bir kalkınma modeli olup turizm açısından rekabet gücünü artırarak sürdürülebilirliliği destekleyecek nitelikte bir yol haritası niteliğindedir. “Cittaslow” aynı zamanda iyi bir eko-turizm modelidir. Sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gönüllülük felsefesine dayalı faydalanıcılar arasında ticari engeller yaratmayan, sağlıklı rekabet ve avantaj ortamı sağlayan etiket(sertifikasyon) yöntemleri aracılığı ile bazı standartlar geliştirmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapılırken eko-turizmin yapılanması da desteklenmiş olur.
TURİZMDE EKOLOJİK MARKALAŞMA PROJESİ

Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanını taşıyan Seferihisar ilçesi sürdürülebilirlik çalışmaları ile özellikle son yıllarda Türkiye’nin en ilgi duyulan ilçelerinden biri olmayı başarmıştır. Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler eşliğinde İzmir’de ekoturizm modelinin başarıya ulaşabileceğinin en iyi örnekleri Seferihisar’da görülebilmektedir. Ancak sadece ekoturizm modelini uygulamak, küreselleşen dünyada yeterli olmamakta üretilen ürün ve hizmetlerin ekolojik anlamda markalaşmasını da sağlamak gerekmektedir.

Bu anlamda, Seferihisar’da yürütülen doğa dostu hareketler ile Seferihisar’ın sahip olduğu yerel üretim ve hizmet çeşitliliğinin uluslar arası standartlara kavuşturularak markalaşmasını sağlamak üzere İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir ili kaynaklarının tespiti,  kaynakların doğru kullanımı ve bölgesel gelişmeyi teşvik etmek üzere 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürütülen ‘’Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi’’ Seferihisar Kaymakamlığı, Seferihisar Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği ve Seferihisar Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

Tarım ve turizm sektör öncüleri ile birlikte yürütülen bu projede, ekoturizm ilgililerine doğru stratejilerin geliştirilmesi ve Seferihisar doğal kaynaklarının sürdürülebilir kılınarak markalaşma sürecinde doğru yol almasını sağlamak üzere akademik çalışmalar ile bilimsel temellere oturtulan bir sektör analizi ortaya çıkartılmıştır.

Seferihisar Ekoturizm Ve Markalaşma Sektör Analizi için tıklayınız.

Seferihisar Ekoturizm Infografiği için tıklayınız.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇEVRE DOSTU KÜÇÜK TESİSLER ÖDÜLÜ:

Turizmde Ekolojik Markalaşma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Seferihisar Belediyesi 04.07.2012 tarih ve B.05.O.MİD.4.35.80.00.00.05/91 Karar No’lu Meclis Kararı ile belirlenen standartlara uyum ve gerekli başvuru evraklarını sağlayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verilmesi kararlaştırılmıştır.

Seferihisar Belediyesi Çevre Dostu Küçük Tesisler Ödülü Standartları enerji yönetimi, su yönetimi, atık azaltma ve geri dönüşüm yönetimi, hava kalitesinin arttırılması yönetimi konularında belirlenmiş olup, standartlar şöyle özetlenebilir:

•    Tesis yönetimi çevre denetimlerini yapmak ve bir çevre yönetimi sistemi kurmak amacıyla düzenli çevre denetimleri gerçekleştirmek üzere tesis çalışanlarıyla işbirliği yapmalıdır.
•    Yeterli miktarda ve iyi kontrol edilen çöp kutuları ve/veya çöp konteynırı olmalı ve taşıyıcı bir araçla toplanıp belli bir alana bırakılmalıdır.
•    Tesislerde kağıt, plastik, metaller gibi geri dönüşülebilen atıklar için ayrı ayrı toplama imkanı olmalıdır.
•    Tesisler imar planına uygun ve bakımlı, doğal ve yapay çevre ile bir bütünlük içinde olmalıdır.
•    Yeterli miktarda temiz sağlık olanakları, duş ve içme suyu bulunmalı atık sular lisanslı bir arıtma tesisine ulaştırılmalıdır.
•    Sürdürülebilir taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmelidir.
•    Özel olarak düzenlenmiş alanların dışında araç kullanımı ve park yapılmasına izin verilmemelidir.
•    Tehlikeli atıklar için (atık ve yanık yağlar, boya ve vernik kalıntıları, eski pil ve aküler, flourasan ve lambalar) yeteri miktarda, iyi tanımlanmış ve ayrı ayrı toplama imkanları bulunmalıdır. Toplanan atıklar lisanslı bir toplama merkezine götürülmelidir.
•    İyi, temiz, adil, gıda kullanımına önem verilmelidir.
SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇEVRE DOSTU KÜÇÜK TESİSLER ÖDÜLLÜ KONAKLAMA TESİSLERİ:

ORİON KONUKEVİ
Oda sayısı: 4
Yatak sayısı: 10
İşletme Sorumlusu: Çetin ÖZTÜRK
Tel: 0232 745 80 40
Web: http://orionpansiyon.blogspot.com/

E_Posta: cetinozturk@hotmail.com

BEYAZ EV PANSİYON
Oda sayısı: 3
Yatak sayısı: 6
İşletme Sorumlusu:  Özgül Özdemir
Tel: 0232 745 76 89
Web:  http://www.sigacikpansiyon.net
E_Posta: ozdemırozgul@yahoo.com

ABONE OTEL ÜRKMEZ
Oda sayısı:15
Yatak sayısı: 32
İşletme Sorumlusu: Esin TEKİNER
Tel: 0232 742 6203
Web: http://www.aboneotelurkmez.com
E_Posta: aboneotek@hotmail.com

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ ÇEVRE DOSTU KÜÇÜK TESİSLER ÖDÜLÜ BAŞVURUSU VE BAŞVURU EVRAKLARI:

Başvuru, Seferihisar Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Birimi’ne yapılmaktadır. Başvuru için başvuru evraklarının doldurulmuş ıslak imzalı ve kaşelenmiş olarak posta yolu ile ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Link: Konaklama tesisleri için başvuru paketi için tıklayınız.
Link: Yeme içme tesisleri için başvuru paketi için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen Seferihisar Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.
Tel: 0232 743 39 60/171
E_posta: aodabas@seferihisar.bel.tr
cince@seferihisar.bel.tr